Å like innlegg gir læring!

Relevant informasjon og faktisk samhandling på en bedrifts Facebook-side kan gi flere gode effekter for bedrifter og organisasjoner. Det er mulig å bygge relasjoner, øke kjøpsintensjon, kunnskap og økt engasjement. Forskerne Gummerus et al fant for eksempel i sin studie av medlemsengasjement på en Facebook-side for et datafirma, og fant at medlemsengasjement hadde en positiv effekt på relasjoner. Det å like innhold, skrive kommentarer og lese innhold påvirket vurderingen av både det sosiale utbyttet, det økonomiske utbyttet og det underholdningsutbyttet. Facebook-bruk kan også gi læringseffekt- og det fant også økonomiforskerne Harmon, Alpert og Histen da de i sin studie fra 2013 kunne vise til at studenter som hadde brukt Facebook som diskusjonsverktøy faktisk fikk en positiv effekt på eksamensresultatene. Effekten de fant gjorde seg først gjeldende etter en viss tid- den siste tredjedelen av semesteret. Dette er viktig kunnskap for alle som bruker Facebook-sider for å kommunisere. Min studie av bruk av Fellesforbundets Facebook-side viste også en læringseffekt. Jo mer interaksjon som skjer på ditt innhold, jo flere som liker, deler og kommenterer- og ikke minst leser ditt innhold- jo bedre læring. I mitt studie var det relevant innhold som forklarte mest av læringseffekten, og det «å like et innlegg» forklarte noe av læringseffekten. Det er betryggende å vite at relevans fortsatt er viktig, men det er jammen ikke dumt at selve engasjementet brukerne viser på Facebook også gir læring!

Facebook er et dansegulv

Smak på ordene «sosiale medier». Man kan få inntrykk av at det dreier seg om en noe usunn materie, nærmest et virus- og i andre sammenhenger gir det assosiasjoner til de mange «sosiale medier-ekspertene» som omtales hist og pist.

Jeg vil avmystifisere disse ordene: Det er egentlig bare en videreutvikling av den kommunikasjonen vi hadde fra tidenes morgen: Noen snakker sammen, men i større skala- takket være teknologi som gjør at vi med få tastetrykk kommuniserer med mange. Det som er unikt med nye plattformer som Facebook og Twitter, er jo at vi som brukere kan skape og dele innhold i form av tekst, bilder, video eller lenker til andre nettsteder. Men sosial interaksjon er noe vi har gjort i laaaaang tid. Så la ikke ordene «sosiale medier» skremme deg. Tenk heller på de nye plattformene som dansegulv- der det er fullt av mennesker som står klare til dans- i form av å lage, lese og dele innhold.

Så hvorfor skal man sørge for å delta på dansegulvet? For bedrifter og organisasjoner som er opptatt av samfunnsutvikling, politikk og demokrati er det kanskje åpenbart: Her møter man de andre menneskene, de som er viktige for bedriften, de unge, de middelaldrende, de eldre. På Facebooks dansegulv har du et potensielt publikum på 2,2 millioner nordmenn hver dag!

Mange av de som står klare på dansegulvet ønsker også å kontakte organisasjonene på dansegulvet (feks Facebook). Da er det en fordel å være til stede på dansegulvet. I tida framover kommer jeg til å fortelle dere hvilke herlige resultater man kan oppnå ved å delta på dansegulvet!