Å like innlegg gir læring!

Relevant informasjon og faktisk samhandling på en bedrifts Facebook-side kan gi flere gode effekter for bedrifter og organisasjoner. Det er mulig å bygge relasjoner, øke kjøpsintensjon, kunnskap og økt engasjement. Forskerne Gummerus et al fant for eksempel i sin studie av medlemsengasjement på en Facebook-side for et datafirma, og fant at medlemsengasjement hadde en positiv effekt på relasjoner. Det å like innhold, skrive kommentarer og lese innhold påvirket vurderingen av både det sosiale utbyttet, det økonomiske utbyttet og det underholdningsutbyttet. Facebook-bruk kan også gi læringseffekt- og det fant også økonomiforskerne Harmon, Alpert og Histen da de i sin studie fra 2013 kunne vise til at studenter som hadde brukt Facebook som diskusjonsverktøy faktisk fikk en positiv effekt på eksamensresultatene. Effekten de fant gjorde seg først gjeldende etter en viss tid- den siste tredjedelen av semesteret. Dette er viktig kunnskap for alle som bruker Facebook-sider for å kommunisere. Min studie av bruk av Fellesforbundets Facebook-side viste også en læringseffekt. Jo mer interaksjon som skjer på ditt innhold, jo flere som liker, deler og kommenterer- og ikke minst leser ditt innhold- jo bedre læring. I mitt studie var det relevant innhold som forklarte mest av læringseffekten, og det «å like et innlegg» forklarte noe av læringseffekten. Det er betryggende å vite at relevans fortsatt er viktig, men det er jammen ikke dumt at selve engasjementet brukerne viser på Facebook også gir læring!