Facebook gir læringseffekt!

Facebook er et dansegulv– der det er fullt av mennesker som står klare til dans- i form av å lage, lese og dele innhold. Mange på dansegulvet vil gjerne ha kontakt med organisasjoner og bedrifter- og her ligger en gyllen mulighet til å pleie relasjoner og å  bygge kunnskap. 

facebook gir læringseffekt

 

Facebook- den største enkeltarena for politisk debatt i Norge?

Som student på studiet Digital kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI ble jeg kjent med boka «Liker, liker ikke» av samfunnsforskerne Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk. De fant at kun 8 prosent av brukerne svarte at de brukte Facebook til samfunnsorienterte og politiske formål. Allikevel er andelen som sier de diskuterer politiske saker på Facebook 22 prosent! Dermed hevder Enjolras et al at Facebook er den største enkeltarenaen for politisk debatt i Norge. (Enjolras et al, 2013:48).

Den samme studien avdekket at de unge ikke logger seg på Facebook for å bli politisk oppdatert- i stedet «snubler» de over det politiske innholdet mens de er pålogget av andre grunner!  Da ser vi også hvor viktig brukerne som utgjør de 8 prosentene er- de sørger for å spre innhold og debatt- slik at det totale antallet som faktisk får informasjon om samfunnsorienterte og politiske formål blir 22 prosent. De fant også at mange av de spurte mente de hadde lært av å delta i nettdebatter på Facebook som de ikke visste fra før! Dette er interessant kunnskap for alle som arbeider med samfunn og politikk.

Flere tidligere studier har også funnet at bruk av Facebook for bedrifter kan bygge relasjoner, kundetilfredshet, lojalitet og ikke minst påvirke anbefalingsgraden. 

Jeg ville se nærmere på hvilke effekter bruk av Facebook kunne gi, og valgte å utføre en spørreundersøkelse blant brukerne av Fellesforbundets Facebook-side. Med 100 svar var det mulig å utføre en analyse ved bruk av analyseverktøyet SPSS, og resultatene var oppløftende: Bruk av Facebook gir læringseffekter! Læringseffekt har også blitt støttet av økonomiforskerne Harpon, Alpert og Histen (2013)- som fant at studenter fikk økt læringsutbytte ved å bruke Facebook som diskusjonsverktøy. 

Jeg fant at både relevant innhold (basert på et batteri av faktorer som målte ulike sider av relevant innhold) og aktiviteten «like innlegg» kunne forklare mye av variasjonen i læringseffekten hos brukerne.

 

For respondentene i studien ga altså bruk av Facebook læringseffekt, og læringen ble påvirket av både relevant innhold og aktivitet rundt innholdet. Figuren på bildet illustrerer dette. 

I tiden fremover vil jeg belyse både hva relevant informasjon og faktisk samhandling på en bedrifts Facebook-side kan gi av effekter. Kunnskap om kanalen Facebook er viktig- og som dere vil se er det en del relevante studier på området som kan benyttes. Man er absolutt ikke nødt til å bedrive synsing- til det er Facebook for viktig. 

 

Å like innlegg gir læring!

Relevant informasjon og faktisk samhandling på en bedrifts Facebook-side kan gi flere gode effekter for bedrifter og organisasjoner. Det er mulig å bygge relasjoner, øke kjøpsintensjon, kunnskap og økt engasjement. Forskerne Gummerus et al fant for eksempel i sin studie av medlemsengasjement på en Facebook-side for et datafirma, og fant at medlemsengasjement hadde en positiv effekt på relasjoner. Det å like innhold, skrive kommentarer og lese innhold påvirket vurderingen av både det sosiale utbyttet, det økonomiske utbyttet og det underholdningsutbyttet. Facebook-bruk kan også gi læringseffekt- og det fant også økonomiforskerne Harmon, Alpert og Histen da de i sin studie fra 2013 kunne vise til at studenter som hadde brukt Facebook som diskusjonsverktøy faktisk fikk en positiv effekt på eksamensresultatene. Effekten de fant gjorde seg først gjeldende etter en viss tid- den siste tredjedelen av semesteret. Dette er viktig kunnskap for alle som bruker Facebook-sider for å kommunisere. Min studie av bruk av Fellesforbundets Facebook-side viste også en læringseffekt. Jo mer interaksjon som skjer på ditt innhold, jo flere som liker, deler og kommenterer- og ikke minst leser ditt innhold- jo bedre læring. I mitt studie var det relevant innhold som forklarte mest av læringseffekten, og det «å like et innlegg» forklarte noe av læringseffekten. Det er betryggende å vite at relevans fortsatt er viktig, men det er jammen ikke dumt at selve engasjementet brukerne viser på Facebook også gir læring!

Facebook er et dansegulv

Smak på ordene «sosiale medier». Man kan få inntrykk av at det dreier seg om en noe usunn materie, nærmest et virus- og i andre sammenhenger gir det assosiasjoner til de mange «sosiale medier-ekspertene» som omtales hist og pist.

Jeg vil avmystifisere disse ordene: Det er egentlig bare en videreutvikling av den kommunikasjonen vi hadde fra tidenes morgen: Noen snakker sammen, men i større skala- takket være teknologi som gjør at vi med få tastetrykk kommuniserer med mange. Det som er unikt med nye plattformer som Facebook og Twitter, er jo at vi som brukere kan skape og dele innhold i form av tekst, bilder, video eller lenker til andre nettsteder. Men sosial interaksjon er noe vi har gjort i laaaaang tid. Så la ikke ordene «sosiale medier» skremme deg. Tenk heller på de nye plattformene som dansegulv- der det er fullt av mennesker som står klare til dans- i form av å lage, lese og dele innhold.

Så hvorfor skal man sørge for å delta på dansegulvet? For bedrifter og organisasjoner som er opptatt av samfunnsutvikling, politikk og demokrati er det kanskje åpenbart: Her møter man de andre menneskene, de som er viktige for bedriften, de unge, de middelaldrende, de eldre. På Facebooks dansegulv har du et potensielt publikum på 2,2 millioner nordmenn hver dag!

Mange av de som står klare på dansegulvet ønsker også å kontakte organisasjonene på dansegulvet (feks Facebook). Da er det en fordel å være til stede på dansegulvet. I tida framover kommer jeg til å fortelle dere hvilke herlige resultater man kan oppnå ved å delta på dansegulvet!